Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац