Oбразац реализације уговора за јавну набавку

Oбразац реализације уговора за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац