Информација

Конкурс за избор у звања који је објављен у дневном листу “Глас Српске” дана 12.12.2018.године налази се и на линку:

https://www.glassrpske.com/drustvo/konkursi_zzzrs/JU-ZZZ-RS-Filijala-Istocno-Sarajevo-Oglasava-slobodna-radna-mjesta-na-dan-1212-2018-godine/lat/275240.html

Конкурс за избор у звања који је објављен у дневном листу “Глас Српске” 05.01.2019. године налази се и на линку:

https://www.glassrpske.com/drustvo/konkursi_zzzrs/JU-ZZZ-RS-Filijala-Istocno-Sarajevo-Oglasava-slobodna-radna-mjesta-na-dan-0901-2019-godine/lat/276720.html

Наведени конкурси због проблема техничке природе су јавно доступни на горе наведеним линковима.