Старт / Вијести - Педагошки факултет / Извјештај комисије о реизбору у звање вишег асистента – Сузана Бунчић

Извјештај комисије о реизбору у звање вишег асистента – Сузана Бунчић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Специфичнe књижевности (Србистика), предмети: Књижевност, Књижевност за дјецу, Народна књижевност, Књижевна историја, Сценска умјетност, Дијете и сценска лутка, Филмска и РТВ култура – Сузана Бунчић

Прилог: Извјештај Сузана Бунчић