Старт / Вијести - Машински факултет / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Биљана Марковић

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Биљана Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни/ванредни професор, ужа научна област Машинске конструкције – Биљана Марковић

Прилог: Извјештај Биљана Марковић