Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област: за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужа образовна област, Кинезиологија колективних спортова – предмет Кошарка

Прилог: Извјештај