Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Потписан Меморандум о сарадњи између Економског факултета Пале и АПИФ-а

Потписан Меморандум о сарадњи између Економског факултета Пале и АПИФ-а

У деканату Економског факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву потписан је Меморандум о сарадњи између Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) и ове високошколске установе. У име АПИФ-а меморандум је потписала Јелена Ћетковић, а у име Економског факултета Пале проф. др Радомир Божић, декан факултета.

Потисници су сагласани да постоји потреба успостављања сарадње са намјером унапређења начина рада, подизање нивоа и квалитета услуга, привредне активности, повећањем транспарентности и унапређењем приступа ажурним и поузданим подацима о привредним субјектима, као и далјим унапређењем постојећих економских знања и других услуга привредним и јавним установама.

Циљ овог Меморандума о сарадњи је да се успостави оквир будуће сарадње у областима за које су заједнички заинтересоване, као и реализација заједничких активности у погледу подизања нивоа и квалитета стеченог знања, образовања и обучености кадрова, учешће у научно-истраживачком раду и пројектима у области високог образовања, практичних економских знања, финансија, финансијског тржишта и институционалне сарадње између Уговорних страна.

Подсјећамо, Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука (АПИФ) водећа је Агенција на тржишту Републике Српске у пружању услуга финансијског посредовања. Агенција тренутно у својим надлежностима пружа услуге регистрације и контроле финансијских извјештаја свих привредних субјеката, жиро рачуна, регистрацију старе девизне штедње, регистрацију пољопривредних газдинстава, регистрацију сеоских домаћинстава, пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање и друге услуге.

У наредном периоду Агенција планира проширење и успостављање адекватног квалитета услуга према својим директним корисницима. Овоме највише иде у прилог географска заступљеност на територији цијеле Републике Српске, оспособљеност кадрова, професионална одговорност, информатичка повезаност са територијално најудаљенијим пословним јединицима. С тога, Агенција је у свакоме тренутку спремна одговорити на све захтјеве који произилазе из домена њеног дјеловања стварајући позитивну пословну климу кроз увођење принципа рационализације административних функција Републике Српске.