Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај за избор у звање доцента – Јована Шијаковић

Извјештај за избор у звање доцента – Јована Шијаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област класичне науке, предмети: Старогрчки језик, Грчки језик) – Јована Шијаковић

Прилог: Извјештај Јована Шијаковић