Старт / Обавјештења - Универзитет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка рачунарске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)“

Прилог: Одлука (PDF)