Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај о избору у звање асистента – Маријана Драгичевић

Извјештај о избору у звање асистента – Маријана Драгичевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Рачунарске науке – Mаријана Драгичевић

Прилог: Извјештај Маријана Драгичевић