Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Драган Војиновић

Извјештај комисије за избор у звање ванредног професора – Драган Војиновић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Маркетинг, ужа образовна област Маркетинг – доц. др Драган Војиновић

Прилог: Извјештај доц. др Драган Војиновић