Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање доцента – др Саво Денда

Извјештај комисије о избору у звање доцента – др Саво Денда

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област умјетност и хуманистичке науке ,предмети: Хришћанска етика 1 и 2 и Увод у богословље 1 и 2) – др Саво Денда

Прилог: Извјештај др Саво Денда