Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање асистента – Слађана Митровић

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Слађана Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна/умјетничка област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област Методика наставе математике, предмети: Методика наставе математике) – Слађана Митровић

Прилог: Извјештај Слађана Митровић