Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање доцента

Извјештај комисије о избору у звање доцента

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, за ужу научну област Друштвена географија – др Мариана Лукић Тановић.

Прилог: Извјештај др Мариана Лукић Тановић