Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Рачунарске науке – Никола Давидовић

Прилог: Извјештај Никола Давидовић