Старт / Обавјештења - Универзитет / Конкурси / Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“

Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2018. годину.

Средства за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2018. годину у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства за 2018. годину.

Најмањи износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 30.000,00 КМ.

Право на подношење пројеката на основу објављеног конкурса за додјелу средстава имају:

а) регистроване научноистраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови),

б) непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица која су укључена у истраживачки рад или ширење и употребу научноистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Уколико је подносилац пројекта у периоду до 2018. године добио средства од Министарства, а није извршио своје обавезе на основу закљученог уговора са Министарством, његов захтјев за додјелу средстава на основу конкурса за 2018. годину неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен до 17.09.2018. године.

Детаљније информације о овом конкурсу доступне су на овом линку.