Start / Fakulteti i Akademije / Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu.

Sredstva za tekući grant „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2018. godinu u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2018. godinu.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavlјenog konkursa za dodjelu sredstava imaju:

  1. a) registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi),
  2. b) neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uklјučena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Ukoliko je podnosilac projekta u periodu do 2018. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaklјučenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2018. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren do 17.09.2018. godine.

Detalјnije informacije o ovom konkursu dostupne su na ovom linku.