Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Друштвена географија, Педагошки факултет Бијељина

Прилог: Извјештај – др Александар Ђурић