Старт / Вијести - Филозофски факултет / Одлука о избору најповоqнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге осигурања радника“ за потребе Филозофског факултета Пале

Одлука о избору најповоqнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге осигурања радника“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука (PDF)