Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Хидротермика и термоенергетика, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Хидротермика и термоенергетика, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Прилог: Извјештај – др Гојко Крунић