Старт / Сва Обавјештења / Технолошки факултет УИС-а учествује у пројекту „REINWASTE“

Технолошки факултет УИС-а учествује у пројекту „REINWASTE“

Технолошки факултет Зворник Универзитета у Источном Сарајеву, као члан међународног конзорцијума, учествује на пројекту „Преиспитивање ланца снабдијевања прехрамбеним производима тестирањем иновативних рјешења за нулту емисију неорганског отпада“ (Remanufacture the food supply chain by testing Innovative solutions for zero inorganic WASTE-REINWASTE) којег финансира EU-Interrg Mediterranean region i IPA.

Овај пројекат има за циљ промовисање иновационих капацитета у оквиру медитеранског региона на пољу развоја паметних и одрживих технологија, промовишући своју улогу у повећању транснационалне активности иновативних кластера и мрежа кључних пољопривредно-прехрамбеног сектора у области Медитеранске (МЕД) регије.

Такође, „REINWASTE“ има за циљ да олакша и помогне пољопривредно-прехрамбеним компанијама из медитеранског региона које су посвећене идејама и  технолошким рјешењима нулте емисије неорганског отпада, како би биле конкурентније и еколошки прихватљивије, тј. да производе више са мањом емисијом неорганског отпада.

Овај пројекат је фокусиран на мала и средња предузећа која су посвећена  развоју и иновацијама у овој области, а која су проактивна у кластерима кроз иницијативе смањивања и превенције емисије отпада из пољопривредно-прехрамбеног ланца, те помажу привредницима у сарадњи и размјени искустава.

У оквиру тога, „REINWASTE“ је замишљен као тестни пројекат промовишући концепт “short-time” практичне примјене рјешења како би правовремено одговорио захтјевима “time to market”. Оптимизује употребу биолошких материјала и редизајнира производе и процесе да ограничи производњу неорганског отпада.

Овим пројектом тестираће се модели напредних рјешења на три прехрамбена кластера у региону југоисточне Европе: повртларство у Анрдалузији (Шпанија), мљекарство у Емилија-Ромања (Италија) и кластер производње и прераде меса у региону Прованса-Алпи-Азурна обала (Француска).

Осим тога, пољопривредно-прехрамбени сектор Републике Српске (Босна и Херцеговина) ће имати користи и бенефита  кроз методолошки приступ и трансфер знања и технологија из кључних европских сектора.

Први радни састанак конзорцијума пројекта одржан је 10. и 11. априла у Гранади у организацији координатора пројекта  Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).