Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Историја средњег вијека, Филозофски факултет Пале

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Историја средњег вијека, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај