Старт / Вијести - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка пелета“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка пелета“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)