Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај комисије о пријављеним канидатима за избор у академско звање за ужу научну област: Машинство, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Извјештај комисије о пријављеним канидатима за избор у академско звање за ужу научну област: Машинство, Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Прилог: Извјештај – Александра Копривица, ма