Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку:  „Набавка производа за чишћење и полирање помоћног прибора и производа за личну његу“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Образац реализације уговора за јавну набавку:  „Набавка производа за чишћење и полирање помоћног прибора и производа за личну његу“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)