Старт / Вијести - Филозофски факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Услуге осигурања од несрећа“ за потребе Филозофског факултета Пале

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Услуге осигурања од несрећа“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Образац (PDF)