Старт / Вијести - Саобраћајни факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Транспортно инжењерство, Саобраћајни факултет Добој

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Транспортно инжењерство, Саобраћајни факултет Добој

Прилог: Извјештај (PDF)