Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / CULTURWB инфо дан на Економском факултету Пале

CULTURWB инфо дан на Економском факултету Пале

Универзитет у Источном Сарајеву организује CULTURWB инфо дан који ће се одржати 9. новембра 2017. године у 14.00 часова на Економском факултету Пале.

CULTURWB инфо дан има за циљ да све заинтересоване стране упозна са циљевима, резултатима и важношћу CULTURWB пројекта.

Универзитет у Источном Сарајеву је један од тринаест партнера који учествује у имплементацији пројекта CULTURWB чији је носилац Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет и који је финсиран кроз ЕРАЗМУС+ програм (Capacity Building in Higher Education – Key Action 2).

У оквиру инфо дана CULTURWB пројекта биће представљени:

  • циљеви пројекта
  • досадашњии резултати пројекта и утицај на стручну и ширу јавност
  • мастер курсеви и курсеви целоживотног учења који ће се развити кроз пројекат
  • дисеминација резултата пројекта (веб сајт, ФБ) и начин како да будете дио овог процеса

Тим Универзитета који је ангажован на пројекту CULTURWB са посебним задовољством ће представити програм цјеложивотног учења који ће бити покренут на Универзитету у Источном Сарајеву, на Економском факултету Пале, почетком децембра 2017. године.

Тим УИС-а ангажован на пројекту одговориће на сва питања посјетиоца и презентоваће значај CULTURWB пројекта који у фокус ставља културни туризам као посебну област туризма која се бави дубоким културолошким искуством појединца било на естетском, интелектуалном, емоционалном или психолошком нивоу.