Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка робе за потребе бифеа“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)