Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Образац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка лабораторијских реагенаса – реагенси и прибор за сортирање ћелија“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Образац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка лабораторијских реагенаса – реагенси и прибор за сортирање ћелија“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)