Старт / Сва Обавјештења / Одлука о поништењу поступка јавне набавке: „Набавка робе за репрезентацију у згради (бифе)“ за потребе Педагошког факултета Бијељина

Одлука о поништењу поступка јавне набавке: „Набавка робе за репрезентацију у згради (бифе)“ за потребе Педагошког факултета Бијељина

Прилог: Одлука