Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Oбразац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка угља“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Oбразац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавка угља“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)