Проректори Универзитета

Проректоре именује и разрјешава Савјет Универзитета на приједлог Вијећа Универзитета. За проректора може бити изабран наставник из реда редовних и ванредних професора који су на високошколским установама у радном односу са пуним радним временом. Студента проректора бира Студентски парламент по прописаном Статуту Парламента. Обавеза студента-проректора је да присуствује сједницама Управног одбора, Сената Универзитета и да штити и заступа права студената.

Проректор за наставу:

Проф. др Ранко Божичковић


+387 57 320 330 +387 57 320 330 ranko.bozickovic@ues.rs.ba

Студент-проректор:

Душан Симанић


+387 57 320 330 +387 57 320 330
@ues.rs.ba