Start / Organizacija / Prorektori

Prorektori

Prorektore Univerziteta bira Senat Univerziteta, na prijedlog rektora iz reda nastavnika zaposlenih sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog imenovanja. Prorektor rukovodi stalnim vijećem Senata odgovarajuće oblasti. Studenta prorektora bira Studentski parlament.

Prorektor za nastavu:

 

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse:

Prof. dr Perica Gojković

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 @ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

Prof. dr Slaviša Moljević

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 slavisa.moljevic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Student-prorektor:

Dušan Simanić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 @ues.rs.ba