Vijeće medicinskih i zdravstvenih i poljoprivrednih nauka

Vijeće medicinskih i zdravstvenih i poljoprivrednih nauka

Predsjedavajući

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Jelena Krunić

Članovi:

  • Prof. dr Dejan Bokonjić
  • Prof. dr Siniša Ristić
  • Prof. dr Vesna Milić
  • Prof. dr Tatjana Krajišnik
  • Prof. dr Borislav Cicović
  • Prof. dr Dalibor Fulurija