Start / Organizacija / Senat / Strukovna Vijeća / Strukovno vijeće biomedicinskih i biotehničkih nauka i zdravstva

Strukovno vijeće biomedicinskih i biotehničkih nauka i zdravstva

Nadležnosti, prava i obaveze strukovnih vijeća Senata Univerziteta propisani su članom 39. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta, a način rada i odlučivanja Poslovnikom o radu Senata i strukovnih vijeća

Predsjedavajući

 

 

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić

 

 

 

Članovi

  • Prof. dr Milan Kulić
  • Doc. dr Dejana Stanić
  • Doc. dr Mirjana Jovović
  • Prof. dr Siniša Ristić