Старт / Организација / Сенат / Струковна Вијећа / Струковно вијеће биомедицинских и биотехничких наука и здравства

Струковно вијеће биомедицинских и биотехничких наука и здравства

Надлежности, права и обавезе струковних вијећа Сената Универзитета прописани су чланом 39. ст. 5. и 6. Статута Универзитета, а начин рада и одлучивања Пословником о раду Сената и струковних вијећа

Предсједавајући

 

 

Проректор за науку, истраживање и развој

Доц. др Јелена Крунић

 

 

 

 

Чланови:

  • Проф. др Милан Кулић
  • Доц. др Дејана Станић
  • Доц. др Мирјана Јововић
  • Проф. др Синиша Ристић