Category Archives: Kancelarija za rodnu ravnopravnost

Na Pravnom fakultetu u Palama održano je, u sklopu projekta „University gender mainstreaming –UNIGEM“, predavanje...
Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilјa 24.11.2022. u...