Start / Obavještenja – Univerzitet (strana 4)

Obavještenja – Univerzitet

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Dragane Pavlović

Viši asistent Dragana Pavlović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom “POVEZANOST POLIMORFIZAMA GENA ZA GLUTATION TRANSFERAZE M1 I T1 SA RIZIKOM ZA NASTANAK DIJABETESNE NEFROPATIJE“.  Javna odbrana doktorske disertacije će se održati 18.11.2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči. Prilog: Оbavještenje

Pročitajte

Otvoreni konkursi za studentske stipendije

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo objavilo je 29. oktobra 2019. godine četiri konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj i jedan konkurs za dodjelu stipendija studentima studija u inostranstvu. Studentima studija u Republici će biti dodijelјeno 1000 stipendija, dok …

Pročitajte