Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka plastenika“ za potrebe Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo