Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka motornog vozila” za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Trebinje