Saradnja ETF-a i Fakulteta za sistemsko inženjerstvo Vakajama Univerziteta

Tokom cjelodnevne posjete dana 01.02.2023. godine Vakajama Univerzitetu u Japanu, predstavnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, zajedno sa ambasadorom BiH u Japanu Sinišom Berjanom, obavili su niz sastanaka sa rektorom prof. Itoh Čihiro (Itoh Chihiro), prorektorima prof. Takaši Ešita (Takashi Eshita) i prof. Adaši Motohiro (Adachi Motohiro), dekanom prof. Takanori Nomura (Takanori Nomura), kao i rukovodiocima različitih departmana i laboratorija Fakulteta za sistemsko inženjerstvo. Dogovoreno je potpisivanje sporazuma o saradnji između Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva i Fakulteta za sistemsko inženjerstvo Vakajama Univerziteta. Glavne aktivnosti u okviru sporazuma su razmjene studenata i akademskog osoblja, zajedničko učestvovanje u međunarodnim projektima i naučnim konferencijama. Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta su imali priliku da posjete moderne i značajne laboratorijske resurse Fakulteta za sistemsko inženjerstvo, iz oblasti mehatronike, optoelektronike, nanotehnologije, hemijskog inženjerstva, zaštite životne sredine i biologije, te da razmjene iskustva sa profesorima i studentima o načinu izvođenja nastave, laboratorijskom i naučno-istraživačkom radu.