Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osiguranja studenata“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj

Prilog: Odluka