Održana XXXV sjednica Senata

U četvrtak, 26. maja, održana je XXXV redovna sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojoj je usvojen Statut Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na sjednici je donijeta Odluka o raspisivanju konkursa za upis studenata na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa, u akademskoj 2022/2023. godini, na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Na sjednici su konstatovani izbori u akademska zvanja na fakultetima/akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te donijete odluke o prihvatanju izvještaja o urađenim doktorskim disertacijama.

Utvrđen je prijedlog o visini školarine za akademsku 2022/2023. godinu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Utvrđen je prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti Univerziteta u Istočnom Sarajevu za akademsku 2022/2023. godinu.

Donijeta je odluka o usvajanju izmjena i dopuna listi odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2021/2022. godinu, na članicama Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Donijeta je odluka o pokretanju nastave na engleskom jeziku, na studijskom programu Stomatologija, na Medicinskom fakultetu Foča.

Na sjednici su razmatrane i usvojene izmjene studijskih programa fakulteta/akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Takođe, razmatrani su i usvojeni prijedlozi naučno-nastavnih/umjetničko-naučno-nastavnih vijeća članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu za publikovanje rukopisa.

Na sjednici Senata je donijeta je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.