Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta, uža naučna oblast Mašinstvo,kandidat dr Ranka Gojković

Prilog: Izvještaj