Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija, kandidat Danijela Rajić

Prilog: Izvještaj