Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: „Development of Master Curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment for Western Balkans HEIs/ECOBIAS”

Prilog: Оdluka