Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka računarske opreme“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale