Drugi dio ljetne ljetne škole u organizaciji ruskog Državnog agrarnog univerzitata „Petra I“ iz Voronježa i Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Danas je svečano otpočeo sa radom drugi dio ljetne škole u organizaciji ruskog Državnog agrarnog univerzitata „Petra I“ iz Voronježa i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Četvrta ljetna škola se ove godine po prvi put održava u onlajn formatu, a profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu će do kraja ove nedjelje držati predavanja za 92 studenta ruskog univerziteta.

Svečanoj ceremoniji otvaranja ljetne škole prisustvovala su dva rektora i dekani poljoprivrednih fakulteta oba univerziteta, kao i prorektori za nauku, istraživanje i razvoj i prorektori za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta.

Prvi dio ljetne škole održan je početkom juna kada su profesori Državnog agrarnog univerzitata „Petra I“ iz Voronježa održali predavanja za studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Predstavnici dva univerziteta izrazili su zadovoljstvo realizacijom održavanja ljetne škole u teškim okolnostima izazvanim trenutnom epidemiološkom situacijom.

Tokom trajanja škole, studentima je omogućeno da slušaju predavanja eminentnih profesora iz oblasti selekcije biljaka i semenartva, organske proizvodnje  u stočarstvu, inovativnih  metoda poljoprivredne proizvodnje u aridnim klimatskim uslovima, kao i odgovarajućih oblasti mikroekonomije i aplikativnih statističkih metoda u agroekonomiji.

Posebnu pažnju privukla su predavanja organizovana iz oblasti primjera dobre prakse studentskog aktivizma u Rusiji, kao i uticaj ruske literature kroz obraze hrišćanskih ideja na savremenog čovjeka.

Posljednji dan ljetne škole predviđen za polaganje kolokvijuma i provjeru stečenog znanja.

Specifičnost ovogodišne ljetne škole ogleda se u tome što je onlajn format omogućio da se u rad uključi veliki broj studenata. Ukupno 95 studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa Poljoprivrednog fakulteta i Ekonomskog fakulteta Brčko dobilo je sertifikat o uspješnom pohađanju ljetne škole.

Rukovodstva oba univerzitata izrazili su zadovoljstvo što je uprkos vanrednim uslovima organizovana ova manifestacija u onlajn formatu, ali i nadu da će se već u narednim godinama ljetna škola održavati uživo, na klasičan način.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu njeguje višegodišnju saradnju sa Agrarnim univerzitetom iz Voronježa. kroz programe ljetne škole, a u zajedničkoj organizaciji dva univerziteta u prethodnim godinama prošlo je gotovo 300 studenata i nastavnika dva partnerska univerziteta.

Poljoprivredni fakultet, Filozofski fakultet Pale, Ekonomski fakultet u Brčkom i Tehnološki fakultet već nekoliko godina aktivno učestvuju u programima razmjene studenata i nastavnika dva univerziteta. Osim programa međunarodne mobilnosti, dva univerziteta ostvaruju izuzetnu saradnju i u oblasti naučnoistraživačkog rada, organizaciji zajedničkih naučnih konferencija, kao i zajedničkog učešća u naučno-istraživačkim projektima.