Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka lož ulja” za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik