Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku “Nabavka poklona – umjetničkih slika” za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu