Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka poklona – umjetničkih slika“ za potrebe Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Obrazac